Archivní provozní zprávy

16.2.2018
Meteostanice WH1080 pracovala bez poruchy nepřetržitě tři roky. 11.2.2018 však došlo k poškození paměti CMOS a meteostanice se stala nefunkční a neopravitelnou. Z tohoto důvodu jsem zakoupil novou meteostanici WH1090, která dnes dorazila a hned jsem ji zprovoznil. Je téměř totožná s minulým typem a v současné době zatím používá původní senzory. Takže meteostanice je po delší odmlce opět funkční.

-----------------------

25.11.2018 
Vyměnil jsem počítač na kterém meteostanice pracuje. Nyní tedy program Cumulus a kamera běží na notebooku Lenovo T400 s OS Windows 7. Na jaře r. 2019 počítám s přemístěním senzorů meteostanice na jiné místo s umístěním do meteobudky a dojde k výměně senzorů za nové. Nyní jsou senzory "uzavřeny" v prostoru dvora a dodávají tímto v zimě zkreslené informace o teplotě.

-----------------------

11.12.2018

Na webkameře došlo k poruše a tak není plně v provozu aktualizace snímků.