Hrob vojáků gen. Vlasova

  Byl konec II. sv. války, květen 1945. Do jedné obce na Drahanské vrchovině přišli dva vojáci generála Vlasova (tito byli dříve spojenci Německé armády a Rudá armáda je doslova nenáviděla). Do této obce přijeli i vojáci Rudé armády a „Vlasovci“ se s nimi vítali. U tohoto pravděpodobně uváděli, že patří také k Rudé armádě (CA). K jejich smůle však rudoarmějci poznali co jsou zač a řekli vlasovcům, ať utíkají pryč, že je ušetří. Nato se oba dva rozběhli a vojáci CA zastřelili dávkou ze samopalu napřed jednoho, ten druhý se rozběhl na protější okraj cesty a byl zastřelen rovněž. Byli pohřbeni místními obyvateli na kraji lesa pod stromem, kde se dochoval vyrytý kříž v kmeni stromu spolu s jejich nacionály. Jména zastřelených vojáků se mi zjistit nepodařilo.

      Tento článek je psán velmi v krátkosti, ale vyjadřuje podstatu celé věci. Místo, kde se hrob nachází nechci uvádět.