O systému

Obraz je snímán otočnou WiFi kamerou RTX-IP01R ve výšce cca. 12 m nad zemí

a snímá západní část poloviny Benešova.

Snímky jsou snímány v periodě 5-ti minut, které putují na FTP server a pak na www stránky.

Stránka je automaticky obnovována jednou za 100 vteřin. Vzhledem k tomu, že se jedná o

otočnou kameru, sem tam s ní pohnu a tak snímky budou jiné. Z internetových stránek kameru

ovládat nelze. Kamera je v provozu převážně přes den.