Archivní provozní zprávy

16.2.2018
Meteostanice WH1080 pracovala bez poruchy nepřetržitě tři roky. 11.2.2018 však došlo k poškození paměti CMOS a meteostanice se stala nefunkční a neopravitelnou. Z tohoto důvodu jsem zakoupil novou meteostanici WH1090, která dnes dorazila a hned jsem ji zprovoznil. Je téměř totožná s minulým typem a v současné době zatím používá původní senzory. Takže meteostanice je po delší odmlce opět funkční.

-----------------------

25.11.2018 
Vyměnil jsem počítač na kterém meteostanice pracuje. Nyní tedy program Cumulus a kamera běží na notebooku Lenovo T400 s OS Windows 7. Na jaře r. 2019 počítám s přemístěním senzorů meteostanice na jiné místo s umístěním do meteobudky a dojde k výměně senzorů za nové. Nyní jsou senzory "uzavřeny" v prostoru dvora a dodávají tímto v zimě zkreslené informace o teplotě.

-----------------------

11.12.2018

Na webkameře došlo k poruše a tak není plně v provozu aktualizace snímků.

-----------------------

14.1.2019

Vzhledem k poruše anemometru určeného k měření větru byla provedena jeho výměna. Vyměnil jsem
i ostatní čidla a rovněž jsem umístnil součásti do meteobudky, i když to bylo v plánu na jaře. Meteostanice byla
rovněž přemístěna na jiné místo. Nyní se čidlo na měření venkovní teploty nachází cca. 1,5 m nad zemí, čili
měření teploty by mělo být o něco přesnější, než když bylo toto čidlo 3 m nad zemí. A rovněž díky
meteobudce není vystaveno větru. Pro zajímavost, rozdíl teploty v zimním období mezi výškou 3 a 1 m činil cca. 1,5 - 2 st. C.
Umístění meteostanice je zatím provizorní
a vzhledem k tomu že je zimní období, nic moc se s tím nedá dělat. Svoji konečnou polohu dostane na jaře.
Webkamera není zatím plně v provozu, je problém s ovládacím software a tak hledám jiné řešení.

------------------------

23.1.2019 
Webkamera je opět v provozu.

--------------------------

18.4.2019
.Meteostanice bude od 18.4.2019 do 23.4.2018 mimo provoz

---------------------------

22.5.2019

Výměna alkalických baterií ve venkovní jednotce. Čidla posílala špatná data, tyto jsem musel manuálně upravit.

-----------------------------

24.7.2019

Vzhledem k tomu, že dochází přehřívání elektroniky webkamery a tím pádem vypadávání obrazu, tato bude
během trvání venkovních vysokých teplot vypnuta. Výhledově uvažuji o zakoupení venkovní kamery
a přemístím ji na jiné místo. Od 25.7.2019 asi do cca. 30.7.2019 bude meteostanice mimo provoz. Data
budou doplněna po jejím opětovném zapnutí.

-------------------------------