Přehled údajů o sněhové pokrývce

Tabulka obsahuje přehled údajů o sněhové pokrývce v místě meteorologické stanice od prosince 2015. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den, většinou během dopoledne. Ostatní údaje zahrnují vždy data za posledních 24 hodin. Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, pod příslušným tlačítkem jsou vysvětlivky tabulky.

Stav sněhové pokrývky: souvislá (Ano) / nesouvislá (Nes) / žádná (Ne)

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1NeAno
2AnoAno
3AnoNes
4AnoAno
5AnoAno
6AnoAno
7AnoAno
8AnoAno
9AnoAno
10AnoAnoNe
11AnoNesNes
12AnoNesAno
13AnoNesNeNe
14AnoNesNes
15AnoNesNe
16AnoNes
17AnoNes
18AnoNes
19AnoNe
20Ano
21Ano
22Ano
23Ano
24Ano
25Ano
26Ano
27Ano
28Ano
29Ano
30Ano
31Ano

Pracovní vstup pro provozovatele této meteorologické stanice. Chráněn heslem.

Stránku zpracoval Miloš Jiřík ve spolupráci s panem Michalem Hrbkem a panem Teodorem Ziburou.

Poslední aktualizace: 28.1.2020 23:20:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)