Docházkové hodiny

3Docházkové hodiny  DK 6

Horní část, kam se vkládá kontrolní lístek

Průhledný plast byl na hodinách prasklý a tak jsem vyřezal obal z CD disku a vyměnil ho. 

Logo Elektročas na docházkových hodinách

 

Docházkové hodiny po odstranění krytu. Vpravo nahoře je hodinový strojek, který pohání jak kontrolní hodiny, tak i vlastní systém čísel, které razí otisk na kontrolní lístek. Tento systém je pod barvící páskou, která je uprostřed hodin a je zakrytovaný. 

 

Levá část přístroje, zde vidíte páku, jejímž pohybem dolů narazíte na kontrolní lístek čas a den v týdnu. Tenhle typ hodin měl mít automatické ražení, ale zřejmě někdo vykuchal část zařízení (asi elektromagnet), což je patrné ve spodní části fotky. I přes to je systém zcela funkční pro manuální značení v docházkové kartě. Dole pak také vidíte červenou páčku s ozubeným kolem a rohatkou, kterou se nastavuje datum, čili řádek na značkovací kartě.

 

Detail nastavovací páčky

 

Levý část docházkových hodin. Nahoře je hodinový strojek s kolečkem pro manuální seřizování a pod ním kolo s seřizovacími plíšky pro seřízení posuvu “odpoledne-dopoledne”. Toto kolo slouží k seřízení dopolední, či odpolední docházky a odchodu, kdy se automaticky posunuje štěrbina kontrolního lístku. Vlevo od kola je vidět seřizovací kolečko s rohatkou pro seřízení dnů v týdnu. Tyto dny se na lístek razí ve formě římských číslic před vyznačeným časem. 

 

Detail seřizovacího kolečka.

 

Hodinový strojek

 

Detail převodu výstupu z hodinového strojku na kontrolní hodiny a mechanismus číslic docházkových hodin. Když se ke mě docházkové hodiny dostaly, byla ozubená kola z plastu. j

Jediný ozubený plastový převod. I když byl stoj funkční, jedno z plastových koleček bylo u osičky prasklé a dlouho by nevydrželo. Tak jsem nechal udělat a vyfrézovat jiná ozubená kola, z mosazi, které vidíte na fotce. 

 

Detailní pohled na barvící pásku docházkových hodin. Dole jsou vidět navíjecí cívky pásky. Pokud je barvící páska z jedné cívky odvinuta, mechanismu automaticky přehodí páčku a páska se navinuje opět zpět. Pohon navíjení pásky je zajištěn pohybem ruční razící páky. 

 

Kolečka pro ruční převinutí, nebo vymotání pásky.

 

Pohled seshora na docházkové hodiny

 

Detailní pohled na ozubená kola a převody kontrolních hodin.

 

Připojení linky z hlavních hodin.

 

Výrobní štítek hodin. Do hodin vede pouze linka z hlavních hodin, která pohání vše. Síťové napětí není zapotřebí, protože jak jsem psal, nějaký dobrák automatické ražení z hodin vykuchal a není co napájet.

 

Označený lístek docházkovými hodinymi

 

Kontrolní lístek

druhá strana lístku

a vnitřek lístku

 

Pár fotek z výměny plastových ozubených koleček. Je lépe si to před rozebráním vyfotit, aby to u složitějších zařízení dal člověk zase vše dohromady. 

Rozebraný hodinový strojek docházkových hodin. Když už jsem to vytahoval, tak jsem ho vyčistil. Ty dvě osičky vlevo jsou elektrické kontakty pro připojení linky z hlavních hodin.

 

Do otvoru v dílu nahoře vlevo, jsou umístěny kontrolní hodiny docházkových hodin a zajištěny šroubkem. Ty šly vytáhnout bez problémů. Ale abych vyměnil plastové ozubené kolo, musel jsem odšroubovat celou levou stěnu, ve které drží všechny hřídelky. Měl jsem strach, aby se to celé nerozsypalo. Barvící páska je sundaná, mezi dvěma čepy můžete vidět (sice blbě, ale přece) razící kolečko s číslicemi.

 

Vyjmutý díl s plastovým kolem.

 

Vyjmuté kontrolní hodiny a dvě ozubená kola, která byla na výměnu. To ostatní na stole je běžný pracovní pořádek, když u sebe v pokoji uklidím, pak nemohu nic najít 🙂