Historie Pragotronu

Tyto informace o historii Pragotronu jsou čerpány z období roku 1986.      

Začátek tradic pražského hodinářského průmyslu se datuje už od konce roku 1836, kdy hodinář Ludvík Hainz založil v Praze, v místech, kde je nyní Dlouhá třída, výrobu věžních hodin. Ta byla v dalších generacích rozšířena o sériovou výrobu součástí rychloměru pro ČSD a zejména byla založena výroba ozubených kol pro obor jemné mechaniky. Tato etapa je známa v dějinách českého průmyslu jako “Počátky pražského hodinářského průmyslu”. Z nich také odvíjejí své tradice i další organizace jako Chronotechna Štemberk a jiné. 

Vedle již rozvíjející se výroby věžních hodin, přerůstající v průmyslovou výrobu technických hodin a časově závislých mechanismů, byla v roce 1924 založena v Praze filiálka fy. Telefonbau a nesla český návzem “Jednotný čas”. Tato filiálka prováděla kromě montáží a údržby elektrických hodinových zařízení také montáž a údržbu speciálních slaboproudých zařízení, jako je požární zabezpečovací technika a pod.

Po osvobození Československa Sovětskou armádou v roce 1945 byly obě uvedené firmy znárodněny, zpočátku jako samostatné závody a v roce 1950 byl z obou vytvořen závod Chronotechny, který byl k 1.1.1953 vyčleněn z národního podniku Chronotechna Šternberk a stal se samostatným podnikem pod názvem “Elektročas Praha”. V říjnu 1961 bylo Elektročasu propůjčeno presidentem republiky státní vyznamenání “Za vynikající práci” v souvislosti se 125. výročím vzniku pražského hodinářského průmyslu. Kromě časoměrných zařízení byla zdejší výroba rozšířena o unikátní laboratorní přístroje. V letech 1963-1968 byl Elektročas začleněn jako závod do podniku Laboratorní přístroje Praha. Od 1.1.1698 byl opět vyčleněn a ustanoven jako národní podnik. Nosným programem bylo i nadále časoměrné zařízení i když kromě této výroby zabezpečoval také úkoly související se speciálními požadavky, a od roku 1969 na základě licence i výrobu informačních zařízení. Dne 1.8.1969 byl podnik přejmenován na Pragotron n.p. Od roku 1981 je Pragotron začleněn jako závod do koncernového podniku ZPA Čakovice.