Hlavní hodiny

Popis hlavních – matečních hodin

Hlavní hodiny EH 40

Hlavní hodiny EH 40 jsou vzhledově totožné jako hodiny EH 41. Ale liší se od EH 41 konstrukcí a některými funkcemi: Hodiny EH 40 nejsou uvnitř opatřeny zálohovacím akumulátorkem a nemají střadačový systém. Pokud tedy dojde k výpadku napájení a do hodin není zapojeno napětí ze záložního zdroje, dojde k zastavení hodin. Po obnově napájení nedojde k doběhu nastavení správného času. Při obnově napájení se také může rozsvítit červená kontrolka a hodiny nejdou. Je nutné resetovat integrovaný obvod otočením přepínače do krajní levé polohy a pak je otočným přepínačem zapnout pro provoz. To, že se hodiny zastaví a rozsvítí se červená kontrolka, i když jsou napojeny na záložní zdroj může být způsobeno tím, že je záložní zdroj vybitý. Rozsvícením kontrolky se uvede v činnost ochrana rozpadu linky a hodiny se zastaví. Je to z toho důvodu, aby se zamezilo, rozdílnému chodu hodin napojených na linku a tím pracnému nastavení každých hodin zvlášť. Proto nesmí k rozpadu linky dojít. Ve většině případů se musí také resetovat. Trochu víc jsem se o tento typ hodin zajímal, protože jsem jedny sehnal a byly nefunkční. Takže jsem musel pátrat po závadě, opravit je a nakonec se zdařilo. Takže hodiny více popíši. Srdcem hodin je integrovaný obvod MH 106. Vyráběla ho tehdejší Tesla Rožnov. Je to hodinový obvod, v současné době se již moc nedá sehnat. Nedá se ničím nahradit. Ale samozřejmě jsem si těchto obvodů udělal zásobu 🙂 Dále se na desce plošných spojů nachází usměrňovač a zdroj napětí, kdy toto je do desky plošného spoje dodáváno síťovým transformátorem, který je bokem desky plošného spoje. Transformátor je opatřen termistorem proti přehřátí. Na desce plošného spoje je krystalový oscilátor 100 kHz se skleněným krystalem. Oscilátor se dá seřídit, spíše jemně doladit otočným kondenzátorem, nejlépe osciloskopem. Dále je na desce omezovač přepětí a linkový spínač. Co je mi známo, tak nejčastější závady vznikají ve zmiňovaném obvodu MH 106 a linkovém spínači. Konkrétně tuto závadu jsem měl na hodinách já. Byl proražen tranzistor, kdy se tímto sepnul další výkonový tranzistor a tím pádem šlo z výstupu linky stále napětí při liché minutě a stále svítila kontrolka liché minuty. Dal jsem za vadný tranzistor náhradu, protože se mi nechtělo čekat až mi tranzistor, který tam patří, dorazí poštou. Hodiny byly v jedné provozovně a instaloval jsem jim jiný systém, aby měli funkční docházkové hodiny DK 6. Když jsem EH 40 na místě viděl, byly celkem ve zbědovaném stavu. Krycí plech byl zohýbaný, síťový vypínač nefunkční a vyřazen z činnosti, síťová doutnavka nesvítila, svorkovnice byla rozkuchaná, vodiče přestříhané a různě napojované, uvnitř tuna prachu, pět spálených trubičkových pojistek a kdo ví čeho, utržená ručička na kontrolních hodinách. Na první pohled to vypadalo to, že hodiny skončí ve skříni na náhradní díly a nemá cenu se jimi dále zabývat, protože závada bude velká. Ale nedalo mi to. Hlavně proto, že jsem EH 40 ještě neměl. Při detailnější prohlídce jsem zjistil, že to není zase tak kritické. Musel jsem si pohrát hlavně s předním plechovým krytem. Bohužel šroubek na ručičkách nešel povolit a tak šlo rovnání plechu dost blbě. Nyní jsou již EH 40 plně funkční. I když k nim podružné hodiny zapojovat nebudu, zahálet je nenechám. Je škoda takový stroj nemít v provozu.

Síťový vypínač přemostě a nefunkční. Rozdělal jsem ho a správně sestavil plíšky kontaktů.

Výměna vadné doutnavky

Termistor u síťového transformátoru

Rozebrané EH 40


Hlavní hodiny EH 41

     Hlavní hodiny EH 41 jsou určeny k řízení podružných a docházkových hodin. Jejich výhoda je v tom, že díky střadačovému systému a vlastnímu akumulátoru, jsou schopny překlenout určitou dobu výpadku napájení ze sítě, kdy se pak automaticky vrátí na správný čas. Dá se k nim ještě připojit záložní zdroj ZZ41, který je rovněž uveden na těchto stránkách. Hodiny při svém provozu generují minutové polarizované impulsy, každou minutu na výstupu mění polaritu napětí. Impulsy pak řídí podružné hodiny. Na předním panelu mají přepínač funkcí, který slouží k resetu, zapnutí, vypnutí a seřizování hodin, kdy jsou do linky pouštěny zrychlené polarizované impulsy. dále se na panelu nachází síťový vypínač s kontrolkou, indikační LED provozu, pojistky a kontrolní hodiny. Po vyjmutí hodin z plastové skříňky se uvnitř nachází síťový transformátor, svorkovnice k připojení síťového napětí, výstup třech linek a vstup napětí ze záložního zdroje. Napětí linky je 24V a maximální zatížení linky pak 1,25 A. K hodinám lze připojit další příslušenství, jako třeba linkový rozváděč, který slouží k rozšíření kapacity a zesílení linek podružných hodin. 

Hlavní hodiny EH 41 uzavřené plastovým krytem

 

S otevřeným krytem

 

Vyjmutý přední panel s elektronikou

 

Panel z druhé strany

 

Pohled na logickou část elektroniky s integrovanými obvody. Nechtělo se mě to rozšroubovávat, protože do toho co funguje není radno rýpat. Obě desky se součástkami jsou k sobě elektricky spojeny konektorem.

 

Deska s elektronikou, vpravo uprostřed záložní akumulátor. Původně byl sestaven s baterie knoflíkových akumulátorů, vyměněn za dobíjecí 9V akumulátor s jeho držáčkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail výrobního štítku

 

Pojistky přístroje

 

Krabička po vyjmutí předního panelu

 

Detail na svorkovnici. Zprava – připojení záložního zdroje, připojení třech linek, připojení síťového napětí

——————————————————————————————————————–

Hlavní hodiny EH 1

     Elektronické hlavní hodiny EH 1 (konkrétně moje) mají jednu výstupní linku 24V a jsou určeny k řízení podružných hodin minutovými polarizovanými impulsy. Nemají střadačový systém, po výpadku napájení se zastaví, pokud nejsou napájeny bateríí. Jsou umístěny v dřevěné prosklené skříňce se zámkem. Deska plošného spoje, jakožto i svorkovnice je k dřevěné skříňce upevněna pomocí šroubů. Deska plošného spoje je se svorkovnicí elektricky spojena pérovými kontakty. Na desce plošného spoje jsou zavěšeny kontrolní hodiny, které jsou s deskou elektricky spojeny rovněž pérovými kontakty. Takže celé zařízení se dá bez pomocí nástrojů vyjmout z dřevěné skříně. Na desce plošného spoje je ještě pásek plechu, ve kterém jsou umístěny dvě tlačítka – řízení a start hodin. Tlačítkem řízení se dají hodiny seřizovat, kdy se spustí zrychlené polarizované impulsy. Hodiny nemají vlastní síťový zdroj, lze je napájet buď baterií a nebo externím zdrojem napětí 24V. Já je konkrétně napájím klasickým 26 V transformátorem a uvnitř hodin mám bez zásahu do konstrukce umístěn usměrňovač a 24 V stabilizátor napětí s chladičem. Hodiny zálohuji proti krátkodobému výpadku napájení klasickou UPS. Rovněž lze stisknutím ovládacího tlačítka trvale napájet linku podružných hodin stejnosměrným napětím, címž se třeba může kontrolovat celá linka podružných hodin. Podobné hodiny jako EH 1 jsou také třeba ESH 1, tyto jsou však opatřeny signálním okruhem, např. ke spínání zvonků ve škole. 

 

Hlavní hodiny EH 1. K nim mám připojeny pouze jedny podružné hodiny co vidíte nad těmi hlavními. Mezi hlavními a podružnými hodinami mám umístěn napájecí transformátor.

 

Fotka samostatných hlavních hodin EH 1

 

Foto otevřených hodin. Nahoře vpravo mám umístěný usměrňovač se stabilizátorem napětí s žebrovaným chladičem. Stabilizátor jsem do hodin bez zásahu do konstrukce instaloval dodatečně, k hodinám jako takovým nepatří. 

 

Po sundání kontrolních hodin je patrna deska s elektronikou. Nad deskou je plechový pásek a v něm umístěna dvě tlačítka pro seřizování a ovládání hodin. Pokud se pozorně podíváte, zhruba uprostřed desky jsou čtyři plastové sloupky, na kterých drží kontrolní hodiny. U pravého okraje desky pak dvě ocelové tyčky na které doléhají dva pérové kontakty kontrolních hodin. Vpravo dole je umístěn v polystyrenové schránce krystal.

 

Výrobní štítek na desce s elektronikou

 

Kontrolní hodiny

 

Zadní část kontrolních hodin a jejich strojek. Strojek je komplet kovový, žádné aušusové plastové díly. Vše je precizně pájeno. Čili běžným provozem nezničitelné. V horní části strojku nad ozubeným kolem je vidět osička pro ruční seřizování a vlevo na strojku dva pérové elektrické kontakty pro spojení desky se součástkami.

 

Výrobní štítek kontrolních hodin. Výrobní číslo se shoduje s výrobním číslem na štítku, který je upevněn na desce s elektronikou.

 

Svorkovnice pro připojení napájení (vpravo) a vlevo dva šroubky k připojení linky. Povšimněte si matky vlevo na svorkovnici. Těmito matkami je upevněna i deska se součástkami, celý systém se dá vyjmout ze skříně bez použití nástrojů.

 

Blokové schéma uvnitř skříně hodin včetně zapojení signálního stroje, který tento typ hodin nemá. Co se mě na stroji líbí je to, že celý systém je variabilní a po doplnění součástek na plošném spoji (vodivé cesty jsou na plošném spoji nachystané), po doplnění potenciometrů v horní liště a jejich pospojování s deskou a po doplnění signálního stroje se z hodin EH 1 stanou hodiny EHS 1, atd.