Prospekty

Na této stránce najdete různé dobové prospekty fy. Pragotron, které mi s laskavostí poskytla fy. Elektročas s.r.o. Praha. Jsou většinou okopírované z originálů. Můžete si je stáhnout pro vlastní potřebu, mohou sloužit také pro využití ve školství, např. jako příloha k bakalářské práci a čerpání informací z nich. Rovněž slouží jako historické materiály pro Národní knihovnu Praha, kde jsou tyto stránky archivovány. Je výslovně zakázáno dokumenty používat ke komerčním, či prodejním účelům.