Záložní zdroj

     Záložní zdroj ZZ 41 slouží k napájení hlavních hodin a linkových rozváděčů systému jednotného času. Jeho hlavní úloha je napájet toto zařízení při výpadku síťového napětí. Já je mám konkrétně připojeny k hlavním hodinám EH 41. Záložní zdroj je umístěn v plastové krabičce o stejné velikosti jako hlavní hodiny EH 41, kdy na předním panelu je síťový vypínač s kontrolkou, pojistky a měřící zdířky. Po demontáži předního panelu a vysunutí celé elektroniky se na něm nachází již zmíněná elektronika. Dva gelové akumulátory 12 V zapojené do série, se nachází uvnitř skříňky. Dále pak je uvnitř krabičky síťový transformátor a svorkovnice k připojení síťového napětí a svorkovnice výstupního napětí 24 V. 

Záložní zdroj ZZ 41, logo Pragotron a uvedení typu zdroje

 

Průchodky pro připojení kabelů

 

Po vyjmutí předního panelu s elektronikou. Vlevo síťový vypínač se síťovým transformátorem, uprostřed skříňky dva 12 V akumulátory zapojené do série, nahoře svorkovnice pro připojení vstupního napájení a výstupního zálohovaného napájení 24 V, vpravo ve skříňce konektor pro připojení elektrických kontaktů předního panelu s elektronikou.

 

Svorkovnice

 

Přední panel s elektronikou

 

Pojistky a měřící zdířky

 

Přední panel. Krabička je opět variabilní i s předním panelem, čili do prázdné krabičky zdroje je možné namontovat hlavní hodiny, třeba EH 41. Vyvrtané  otvory jsou na zdroji kryté plechem.

 

Nápis Pragotron na desce s elektronikou