Provádíme opravy elektroniky hlavních hodin Pragotron EH 40, EH 41, které spadají do systému jednotného času. Pokud se rozhodnete, že si elektroniku necháte u nás opravit, napište nám do e-mailu o jakou závadu se jedná a jak se hodiny chovají. Ne vše lze opravit. Problémy jsou zejména s vyhnilými, nebo zoxidovanými cestami plošných spojů, zejména, pokud uvnitř zařízení EH 41″vyteče“ původní zálohovací baterie. Neplechu to dělá zejména pod zapájeným relé, kam běžně není vidět.

Postup opravy je zhruba následující:

 • Dotaz na opravu s uvedením poruchy
 • Konzultace opravy
 • Zaslání vadného zařízení z vaší strany
 • Zdarma zjistíme skutečnou závadu
 • Sdělíme přibližnou cenu za opravu
 • Dle vašeho rozhodnutí opravíme, nebo zašleme zpět

Přeprava vadných hodin:

 • Pro sdělení adresy zaslání, či dalších náležitostí potřebných k přepravě se domluvíme buď telefonicky, či e-mailem
 • Vadné zařízení dobře zabalte. Nevkládejte je do krabice volně, ale například je omotejte bublinkovou fólií a krabici dobře vyplňte jiným materiálem, aby nedocházelo k samovolnému posunu zařízení v krabici při přepravě. A to z důvodu, aby během dopravy nedošlo k poškození plastové skříně zařízení, či krycího plexiskla. Tyto díly nejsou k sehnání.

V případě, že se pro opravu po sdělení orientační ceny nerozhodnete, počítejte s tím, že je zapotřebí uhradit zpětné smluvní dopravné (dle výběru přepravce) a to poukázáním částky na bankovní účet. Nebo můžeme vadné zařízení odkoupit, či nabídnout jiné řešení místo stávajícího zařízení.

Nebezpečí pro hodiny EH 41

Hodiny Pragotron EH 41 jsou uvnitř vybaveny akumulátorem. Pokud je tento akumulátor ještě původní – NiCd, hrozí nebezpečí, že dojde k nevratnému poškození plošného spoje uvnitř hodin a to znamená jejich neopravitelnost. V takovém případě mohu do dohodě hodiny za nějakou dohodnutou zlomkovou cenu vykoupit.

Poškození hodin vadným akumulátorem funguje tak, že se ze starého akumulátoru uvolní chemické látky ve formě krystalů, které způsobí uvnitř celých hodin totální oxidaci plošných spojů a jejím následkem vodivé cesty plošného spoje doslova vyhnijí. Zpravidla oxidace zasáhne i jednotlivé součástky, či relé. není výjimkou, že uhnijí i nožky součástek, jako jsou tranzistory, odpory. Nejsem chemik, ale pravděpodobně vznikne v hodinách určitá kyselá atmosféra, která působí na vše, co je uvnitř. Jakou devastaci hodin může způsobit oxidace, se můžete zjistit na fotkách:

Pokud máte zájem o opravu hodin, nebo jejich údržbu, kontaktujte mě pomocí níže uvedeného formuláře:

  Chování po zapnutí do zásuvky 230V a zapnutí síťového vypínače:

  Zelená vteřinová LED po zapnutí normálního chodu:

  Ostatní kontrolky LED po zapnutí normálního chodu společně s blikající vteřinovou LED: