VS 76.plrb, 61.rtpr a NS-4

rok 1986-1990

V polovině 80. let 20. století bylo rozhodnuto o zodolnění společného VS Sokolnice z důvodu již nevyhovujících prostor a předpokladu umístění automatizovaných systémů velení protiletadlového raketového vojska Seněž a radiotechnického vojska Osnova a nových radiolokačních prostředků.

Z toho důvodu byl vybrán vojenský objekt za obcí Tuřany na cestě směrem na Sokolnice. Objekt nazýval se „Mrak“ a byl pravděpodobně určen k meterologickému zabezpečení 8.slp Brno. Nacházel se asi 300 m od obce Tuřany při cestě na Sokolnice vedle zahrádkářské kolonie na souřadnicích 49°8'20.308"N,16°40'37.008"E.

K přesunu techniky a osob došlo někdy na jaře 1986. Na hliněných valech zde byly dva radiolokační dálkoměry P-35, P-37 a dva radiolokační výškoměry PRV 11, 13. V menším teskobaráku bylo umístěno VS 76.plrb , 61.rtpr a NS-4. Ve druhém baráku byly ubytovny pro hotovostní směny, učebny, kanceláře apod. V několika maringotkách byla ubytována hotovostní směna 61.rtpr. V několika unimo buňkách byly kanceláře , sklady a další. Strava byla dovážena z týlového prostoru 61.rtpr V Sokolnicích v teskobaráku obj.“B“ 6.plro.

Zodolnění bylo dokončeno někdy v  polovině roku 1990 a k zařazení VS do bojové pohotovosti s ASV Seněž došlo někdy na podzim 1990. Automatizovaný systém velení radiotechnického vojska Osnova byl dodán až později.

Informace poskytl mjr. Pavel Sláma