Jak se telefonovalo v roce 1996 a internet

Mít telefon i několik let po roce 1989 bylo celkem nákladnou záležitostí. Sice již byla šance, že telefonní přípojku dostane každý, kdo si o ni požádá, protože tehdejší SPT Telecom budoval rozsáhlou obnovu své metalické a optické sítě, byly kapacity v telefonních ústřednách a telefonní přípojky byly dotaženy po metalickém vedení téměř do každého domu. V roce 1996 stálo zapojení hlavní telefonní stanice (HTS) 2 100,- Kč. Jakmile jste měli v té době telefonní přípojku doma funkční, platili jste každý měsíc 86,30 ,- Kč, aniž by jste zvedli sluchátko a uskutečnili jakýkoliv hovor. Při vlastním telefonování se dále cena odvíjela od toho, jaký jste uskutečnili hovor. Druhy spojení byly – místní hovory a vnitrouzlové a doplňkové služby, dále hovory meziuzlové a volání na služby, jejichž telefonní číslo začíná nulou, hovory mezinárodní. S tím souvisely i tarifní impulsy, které jste tzv. „provolali“. Kdo rád telefonoval, ten také platil. To už asi nerad 🙂 Telefonní přístroje tak byly jakousi dekorací v místnosti bytu, či domu, protože se telefonovalo pouze v nejnutnějších případech. Sice to zní trochu přehnaně, ale tak to ve většině případů bylo. A taková byla prostě doba. O platbách za internetové připojení ani nemluvím. Oficiálně byla ČR připojena k internetu kolem roku 1992. Já jsem měl domů telefon zaveden v roce 1996 a internet v roce 1999. Nebylo to jako nyní, že si zaplatíte nějakého poskytovatele a on dodává internet 24 hodin denně a rychlostí třeba 16 Mb/s. Tehdy mě jel internet přes klasický telefonní modem rychlostí 19,2 kB/s a být připojen k internetu znamenalo i to, hlavně počítat minuty na něm strávené. Z důvodu financí. Emailová schránka byla o velikosti 2 Mb a webhosting byl 1 Mb pro vlastní www prezentaci. To si asi v dnešní době nedovedete představit. Co bylo na druhou stranu fajn, tak nebyly žádné reklamy a v e-mailech spamy. Potom byla i volba přípojky ISDN, tam byla rychlost 64 kbit/s, člověk mohl využívat více telefonních čísel na jednu linku, ale také více platil. Ale na vše se můžete podívat na dokumentech a udělat si celkový obrázek, kolik se platilo a jak to fungovalo. Jedná se o připojení k internetu přes tzv. pevnou linku. Nic jiného tenkrát pro obyčejného smrtelníka nebylo.

Celá tato ukázka se skládá z několika částí. První doklady za telefon, problematika Internet 99, brožura pomocí které se připojilo k internetu, nastavil počítač a jedno z posledních vyúčtování za telefon a internet.


Vyúčtování za zavedení telefonní přípojky

První strana vyúčtování. Za co se platilo, je uvedeno v kódech, které jsou na druhém obrázku, na lícové straně. Máme tedy uvedeno, že platba 2100,- Kč byla za zřízení HTS. Platba 6,30 ,- Kč za pronájem, údržbu telefonního přístroje a platba 80,- Kč za používání HTS. Jak jsem se zmínil, tyto dvě platby se měsíčně platili, aniž by jste telefonní přístroj vůbec použili. Zbytek částky byl za uskutečněné hovory. Postupem času bylo vyúčtování modifikováno, tento typ se používal do roku zhruba 1997. Ale to vše můžete srovnat.

Lícová strana vyúčtování


Ještě jedno vyúčtování tohoto typu

Zde jsem nějak moc telefonoval, v průměru v této době jsem platil za telefon v té době 200,- Kč.


Další typ vyúčtování a to z 14.4.1997.

Ale podražili, používání HTS nebylo již 80,- Kč, ale 90,- Kč.

Opět lícová strana. Přílohou byla i poštovní poukázka pro zaplacení na poště, tato se dala odtrhnout a použít.


Ten samý typ vyúčtování z 9.4.1998

Opět podražili, používání HTS na 100,- Kč. Líc kopírovat nebudu, ten zůstává stejný.


Vyúčtování z 15.2.1999

Jednalo se o ten samý typ vyúčtování, takže ho kopírovat nebudu,ale opět podražili, nyní za používání HTS bylo 135,- Kč. Takže aniž by jste zvedli sluchátko a někam telefonovali, měsíčně jste platili 141,30,- Kč. Kupodivu pronájem telefonního přístroje se nezvedal, byl stále 6,30 ,- Kč. Zdražovaly se i telefonní impulsy.


A nyní se dostáváme již k internetu.

Jak jsem uváděl, internet jsem si nechával zřídit na podzim v roce 1999. Konkrétně u mě, to byl jistý balíček služba internet 99. Rychlost 19,2 kb/s. Zda-li byl nějaký jiný tarif, než internet 99 si již nevzpomínám, ale asi ne. Možná něco pro firmy. Pokud ale byl, určitě nic levnějšího, jinak bych ho samozřejmě měl. Balíček se skládal z několika tarifních programů, jak níže uvidíte. První byl pouze nějaký přístup k e-mailu, další byl již pro připojení k internetu. Jmenovalo se to Internet OnLine Basic. Nejlevnější varianta za 189,- Kč bez DPH měsíčně. Nenechte se zmást, nebylo to tak, že jste zaplatili uvedenou částku a měli jste internet 24 hodin denně a nic jiného neplatili. Jednalo se o měsíční částku za službu, že jste internet vůbec měli. Poté se ještě platilo za „provolané“ tarifní impulsy, které byly rozděleny do tří internetových pásem. Podle toho, jak jste na internetu dlouho byli. Či-li nelepší bylo být na internetu od 21-07 hodin + víkendy a svátky. V následujících obrázcích se na vše můžete podívat. Jsou tam i nějaké mé popisky a na nich vidíte, kolik člověk zaplatil za hodinu na internetu. Pokud jste na něm byli tři hodiny v kuse, byla to částka 43,- Kč. Do toho se ale ještě platili tzv. jednorázové sestavovací poplatky. Pokud jste tedy zapnuli internet, což znamenalo přes počítač modemem vytočení telefonního čísla na určitý přístupový bod, tak jste platili hned 5,20,- Kč. Z toho 2,60,- Kč činil právě sestavovací poplatek a 2,60,- Kč první tarifní impuls. Dále se platil ve 119 vteřině připojení další sestavovací poplatek 2,60,- Kč. Takže připojení k internetu nebylo pouze o tom, že počítač přes modem vytočil určité telefonní číslo, ale hlavně o sledování času a počítání, kolik za internet člověk zaplatí. Takže „stáhnout“ třeba nějaký film jako dnes, by nepřipadalo v úvahu. Jednak by to trvalo týden a jednak by jste by jste se nedoplatili.


K tarifům Služba internet 99

Všimněte si jedné věci. Pokud by jste chtěli, aby běžel internet 24 hodin denně jako v dnešní době (tehdy konkrétně tarif Internet Pro) a rychlostí 19,2 kb/s, museli by jste měsíčně zaplatit 8 000,- Kč ! To nemluvím o nejvyšší rychlosti, kdy částka činila neuvěřitelných 226 000,- Kč za měsíc. Cena je ještě k tomu uvedena bez DPH. To byla specialita Telecomu. Nabídky všechny bez DPH.

Já jsem měl tarif Internet OnLine Basic, ale částku 189,- Kč bez DPH jsem měsíčně neplatil. Noviny MF Dnes měly tenkrát nějakou akci, že pokud člověk odebíral minimálně pětkrát v týdnu noviny, měl tarif měsíčně za 1,- Kč. Ty peníze člověk stejně za tarif zaplatil prostřednictví těch novin, ale alespoň měl ještě noviny. Přístup bez časového limitu, jak je uvedeno v nabídce, nebylo to, že internet byl zdarma.Internet za korunu od MF Dnes

Jak jsem psal, místo platby tarifu za internet jsem si platil noviny. Aby to fungovalo, muselo se vyplnit toto:


Registrační sada pro připojení na internet

Když vše bylo vyřízeno, obdrželi jste tuto registrační sadu za 245,- Kč. Příslušenstvím bylo i instalační CD. Nakonfigurovat podle sady počítač a jelo to. Ku podivu rychlost internetu 19,2 kb/s přes modem, byla alespoň u mě stabilní. Co slíbili, to dodrželi. Dnes slíbí a musíte to ještě tlačit očima, aby to ve slíbené rychlosti jelo.


Vyúčtování za internet

Vrátíme se ke známým dokladům za vyúčtování za telefon. V tomto prvním dokladu naleznete položku Internet OnLine, měs. poplatek. Tuším, že to bylo za zřízení internetu. V dalších dokladech je na tomto místě již 1,- Kč a to z důvodu, že jsem platil ty noviny. Jinak by tam byla částka 189,- Kč bez DPH. Když to shrnu, za to že jsem měl zřízenou telefonní linku, která byla k internetu potřeba a za to, že jsem měl tarif internet, bych zaplatil měsíčně cca. 330,-Kč., z toho 189,- Kč tarif internet+135,- Kč používání HTS+6,30,- Kč pronájem a údržba telefonního přístroje. A to aniž bych zvedl telefonní sluchátko, či se připojil k internetu. No ale platil jsem noviny, takže to vyšlo o něco laciněji, než těch 330,- Kč, ale o moc ne.


Jedno z posledních vyúčtování za telefonicky „vytáčený“ internet

Vyúčtování za internet a telefon se pohybovaly v průměru 1500,- Kč. Všimněte si, že to již nebyl SPT Telecom, ale Český Telecom a doklad byl jiný. Opět podražili používání HTS na 175,- Kč. V roce 1996 byla tato cena 80,- Kč, v roce 2000 byla tedy 175,- Kč. Pronájem a údržba telefonního přístroje byla stejná – 6,30,-Kč. Došlo ke změně názvu tarifu za internet, již se to nejmenovalo Internet On-Line, ale IOL-přístupové služby komutované. Platba stále 1,- Kč z důvodu odebírání novin MF Dnes.

Pokud jste nezaplatili vyúčtování včas – což se může stát každému, poslali upomínku za 42,- Kč. Jinak odstřihnutí linky a „znovuzapojení“ za 840,- Kč.