Telefonní přístroje

Mincovní veřejný telefonní automat Telkor

I když veřejných telefonních automatů v současné době rapidně ubývá, tento telefonní automat Vám bude připadat nejznámější, i když jeho mincová verze se již asi moc nikde v provozu nevyskytuje. Akorát, co v tomto exempláři schází je kasička na mince. VTA je velice robusní, silnostěnný plech nahradila litina. Uvnitř je samozřejmě mincovník s identifikací dané mince, elektronika, miska pro vracení mincí a kasička na mince. Laickými slovy bych řekl, že tento přístroj je „chytrý“, komunikuje s dohledovým centrem a jsou z něj posílány různá hlášení do dohledového centra.

Dvousmyčkový telefonní přístroj – Ústredné dielne spojov Bratislava

Není mi přesně známo, zda-li je jeho správný název opravdu dvousmyčkový přístroj. Ten vypadal jinak a neměl u sebe releovou skříň. Telefonní přístroj se připojoval na jednu státní linku a jednu pobočkovou linku. Pravděpodobně mohl sloužit někde na poštách, kdy se tímto telefonem přepojoval hovor do hovorny. Vlastní telefon se skládá z bakelitové části se sluchátkem a rotační číselnicí a toto je instalováno na plechové skříňce, kde je přepínač, ukazatel stavu a tlačítko zpětného dotazu. Telefon je propojen několika žilovým kabelem s reléovou skříní. Když jsem přístroj sehnal, musel jsem vyměnit číselnici, uvnitř byla celá mechanika zatuhlá a nefunkční. Podařilo se mi to zprovoznit.

Pokud by tento přístroj někdo měl, nebo od něj měl schéma, či s ním přišel do styku s výkonem svého povolání, prosím kontaktujte mě. O přístroji dále nevím nic a rovněž nevím, zda-li musí mít reléová skříň externí napájení, či ne. Rád bych ho uvedl do provozu, ale tuším, že byl na rozvod 60 V, čehož nemohu se svými telefonními ústřednami dosáhnout.


Telefonní přístroj ATEA C20021

Výroba Belgie, rok výroby polovina roku 1930

Telefon je perfektně zachovalý, kabely jak ke sluchátku, tak i k přípojce jsou rovněž nepoškozené a originál krimpované. Na spodní straně telefonu je nápis „opraven 1946“. Co přesně tento nápis znamená nevím, pravděpodobně byl v roce 1946 opravován. Proč to ale psali na spodní stranu telefonu, není mi známo. Ale alespoň vím, že je opravdu z roku 1930. Podle tohoto českého nápisu byl asi provozovaný od své výroby v naší republice. Tělo telefonu je vyrobeno z kovu, pravděpodobně slitina zinku a sluchátko je z bakelitu. Váha telefonu 2,8 kg. Takže takový telefon není problém použít pro sebeobranu 🙂 Díky své váze telefon stojí na stole pevně a ani se nehne při vytáčení čísla. Telefon je plně funkční a co mám informace, sloužil určitou dobu v jedné telefonní ústředně. Mechanismus číselnice vyfocený nemám, není k ní běžný přístup. Musel bych to celé rozdělat, což dělat zatím nebudu, pokud vše funguje. Rovněž na fotkách není mikrofonní vložka. Nepřišel jsem na to, jak se kryt této vložky demontuje. Buď je tam závit a je zaseknutý, nebo zatuhlý. Nebo se rozdělává jiným způsobem. Nechtěl jsem na to působit násilím, abych sluchátko nepoškodil. Tak alespoň fotky vložky sluchátkové.


Veřejný telefonní automat TÚS Praha, Typ MPM (2008)

Výroba TÚS Praha, zhruba rok 1980.

U tohoto telefonního přístroje bych se rád zastavil a více ho popsal a zařadil ho na první místo na stránce telefonních přístrojů. Konkrétně můj přístroj byl vyroben v roce 1981. Sehnat ho, se rovná skoro zázraku. Mě se ho po několika letech hledání podařilo sehnat díky majiteli Restaurace Morava, Benešov u Boskovic.

Snad nostalgie, obdiv k mechanice, nevím. Hrozně se mi líbil. Náhoda a využil jsem přísloví – líná huba, holé neštěstí. Zeptal jsem se a vyšlo to. Přístroj ač kompletní kromě zámků, byl v horším stavu. Bylo ho zapotřebí vyčistit, protože byl uvnitř polit od kafe, zkrátit o trochu pancéřování kabelu a kabel vedoucímu ke sluchátku. Pancéřování bylo poškozené. A samozřejmě vyměnit telefonní vložky ve sluchátku a seřídit návěstí “vhoďte minci”. Vyměnit mechaniku rotačního číselníku. A také je potřebná mince 1,- Kčs – kterou jsem měl. Nyní je přístroj plně v chodu. Tedy kromě tarifikace. Mohl bych stroj doplnit obvodem a nebyl by problém ho zhotovit. Ale už by to byl zásah do přístroje a tak jsem tuto možnost zavrhl. Akorát při vhození mince tato nepropadne po skončení hovoru do kasičky, ale do vratné misky.

Popis přístroje

Jak jsem psal, přístroj je na minci 1,- Kčs. Jiné mince neakceptuje. V přístroji je mechanické zařízení skládající se z váhy mincí a jak bych to neodborně řekl – vyřazovače jiných mincí a předmětů, než je 1,- Kčs. Po zvednutí sluchátka se sepne přes mechanický rotační zpožďovač kontakt a je přítomen ve sluchátku oznamovací tón. Ale nelze prostřednictvím číselnice vytáčet telefonní číslo. Teprve po vhození mince, která spadne na váhu a tato sepne kontakt, lze vytočit telefonní číslo. Při vhození jiné mince, nebo falešné mince, tato propadne rovnou cestou do kasičky. Čili pokud by chtěl někdo vyrobit falešnou minci, musela mít nejen stejnou velikost a sílu, ale i přesně stejnou váhu. Mincovní váha v přístroji je jednoduše přesně seřiditelná. Pouhou větší matkou na delší hřídelce se závitem. Tento typ přístroje umožňoval i meziměstské volání. Ne všude ale byly osazeny. Byly také přístroje pouze pro místní volání. Po uplynutí impulsu, propadla prostřednictvím tarifikace mince do kasičky, převrátilo se vahadlo s nápisem “vhoďte minci” a tento nápis se objevil v průhledném okénku. Pokud po určité době vhozena nebyla, spojení se přerušilo. Telefonní automat vhozené přebytečné mince po skončení hovoru nevracel, spadly do kasičky. Telefonní automat neměl svůj zvonek. Ale bylo možno připojit zvonek externí. Svorky pro připojení jsou zkratované, pokud se přemostění odstraní, lze zvonek připojit. Můžete vidět třeba ve starších filmech – někdy v záběrech z restaurací to bývá. Externí zvonek rovněž mám, popisuji ho v odkazu „telefonní příslušenství a mám ho k telefonnímu automatu připojen.

Tarifikace – inkaso telefonního automatu

Tento typ přístroje má vyřešenou tarifikaci pomocí inkasního elektromagnetu, který je uvnitř přístroje a reverzací telefonního vedení, ke kterému docházelo v telefonní ústředně. Pokud to uvedu zjednodušeně: Po sestavení spojení je v telefonním vedení stejnosměrné napětí. Uvnitř přístroje je elektromagnet zapojen na telefonní vedení do série přes usměrňovací diodu. Funkce diody je, že v elektrickém obvodu propouští elektrické napětí pouze jedním směrem. Čili po sestavení spojení dioda napětí nepropustí a do elektromagnetu nemůže toto napětí jít. V době impulzu došlo v telefonní ústředně k mžikové reverzaci. Čili na vodičích máme plus a mínus pól. V době impulsu tedy došlo k prohození těchto pólů, dioda propustila napětí do elektromagnetu, elektromagnet přitáhl k sobě plíšek mechaniky a mince propadla do kasičky. Vahadlo se překlopilo a v okénku se ukázal nápis “vhoďte minci”. Vcelku jednoduché, ale samozřejmě se dal tento systém oklamat. Vzhledem k tomu, že telefonní vedení bylo instalováno do telefonních budek většinou vzduchem, stačilo do vedení připojit další diodu. Tím pádem sice v telefonní ústředně došlo k reverzaci, ale přes tuto diodu již neprošlo napětí do elektromagnetu a nedošlo k inkasu mince. Takže obrazně člověk mohl vesele za korunu telefonovat třeba celý den mezi město. Tedy, než se na to přišlo  Toto byla jedna z možností k oklamání tohoto telefonního automatu.

Kasička telefonního automatu

Tento telefonní automat měl dva zámky. Jeden sloužil k otevření přístroje, ten se mi podařilo ne-originálem nahradit. Druhý zámek byl na dvířkách od kasičky. Ten bohužel nemám. Samotná kasička je zhotovena ze silnějšího plechu. Ve svém víku má však mechanické zařízení. Víko kasičky je opatřeno očky pro plombu. Z důvodu očka pro plombu a mechanismu ve víku kasičky předpokládám, že pracovník tehdejších Spojů, který peníze z telefonního automatu vybíral, se nedostal k mincím v kasičce vůbec do kontaktu. Vždy měnil pouze celou kasičku – pokladničku. Zkusím to popsat. Ve dvířkách prostoru pro kasičku je delší čep. Tento při zavření dvířek zasáhl z boku do víka kasičky, kde uvnitř odjistil mechanismus otevřeného otvoru kasičky určený pro propad mincí. Jakmile pracovník spojů odemkl dvířka držáku kasičky a otevřel je, čep umístěný na dvířkách z kasičky “vyjel” ven a tímto se v mechanismu víka kasičky, přes pružinu, zavřel otvor pro propad mincí a zaaretoval se. Čili mince z kasičky nešly vysypat, víko nebylo možno otevřít, protože bylo zaplombované. Otvor pro propad mincí nešel otevřít ani simulací vložení čepu. Otvor se dal odjistit pouze páčkou při otevření víka kasičky. Pracovník spojů vsunul novou, prázdnou kasičku s otevřeným otvorem pro propad mincí do držáku, zavřel a uzamkl dvířka. Krást korunky pro vlastní obohacení se, nebo na nanuk se prostě nebudou 

Ještě pro zajímavost. V pancéřování kabelu vedoucího z přístroje ke sluchátku, vedlo mimo kabel i ocelové lanko, které zamezovalo vandalem odtrhnutí sluchátka. A na mikrotelefonu byl kryt mikrofonní a sluchátkové vložky zajištěn speciálním šroubkem. Takže kdo by to chtěl vykuchat, musel celé sluchátko rozbít. Miska pro vracení mincí je velice odolná a na fotkách je patrné, že se tudy někdo chtěl do telefonního automatu dostat. Je napáčena, ale funkční. Mechanismus uzavírání telefonního automatu je rovněž masivní. Aby se dovnitř člověk dostal, musel by to celé rozbít jedině pětikilovou palicí.


Lodní telefonní přístroj LT 60, typ 3FP 153 06

Výroba Tesla Liptovský Hrádok, rok kolem 1964

Tento telefon je zcela nový a nikdy nepoužitý. Na fotografiích vidíte, jak ho rozbaluji z krabice a jak byl zabalen. Telefon je opatřen příposlechovým sluchátkem a je k zavěšení na stěnu. Vzhledem k tomu, že byl určen k provozu na lodi, je velice robustní, tělo i sluchátko odlito ze slitiny kovů. Kabely ke sluchátku a příposlechu jsou rovněž robustnější konstrukce, vodiče mají silnější průřez. Je chráněn proti průniku vody, hřídel rotační číselnice je uložena v těsnění, sluchátková a mikrofonní telefonní vložka je opatřena fólií proti vniknutí vody. Dvířka telefonu jsou rovněž opatřena těsněním a jsou zajištěna čtyřmi žádnými šrouby. Průchodky kabelů jsou taktéž vodotěsné. Součástky elektroniky uvnitř telefonu jsou zality v monobloku, aby k nim nemohla vniknout vlhkost. Teoreticky by se tedy mohl telefon hodit do kbelíku s vodou a měl by to přestát bez úhony. Tyto telefony se vyráběly i v provedení MB (místní baterie).Telefonní přístroj CS 20

Dřevěná replika telefonního přístroje Pražského vzoru z roku 1920.

Tento typ na obrázku vyroben v roce 1978, Tesla Liptovský Hrádok. Ale vyráběly se i v Tesle Stropkov v roce 1977. Některé typy se vyráběly s klasickou kroucenou sluchátkovou šňůrou, tento typ ji má spletenou. Telefon je vyroben kombinací dřeva, kovu a plastu a bakelitu. Jako nevýhodu u této repliky bych viděl plastový „náustek“ u mikrofonní vložky. Je tam přilepen a při pádu celého sluchátka se určitě poškodí. Škoda, že není ze stejného kovového materiálu jako držák mikrofonní vložky. Rovněž bakelitový kryt sluchátkové vložky se mi moc nelíbí. Základna telefonu je použita z telefonního přístroje AS 10, na kovových částech je imitováno opotřebení. Jinak je telefon velmi hezky zhotoven.


Telefonní přístroj ES 6802

Tento telefon je ještě v krabici, nový nerozbalený a zatím ho rozbalovat nebudu. Výroba Tesla Stropkov kolem roku 1983. Takže pouze fotky uzavřené krabice.


Telefonní přístroj ES 6802

Výroba Tesla Stropkov kolem roku 1983. Typ na fotce je vyroben v roce 1993 a mám ho i s originál krabicí a návodem. Není mi zcela známo, zdali první typy telefonů měli mechanický zvonek, ale tento má již zvonek elektronický. Mikrofonní vložka není uhlíková, ale je instalován elektretový mikrofon. Ve sluchátku je elektronika a tlačítko, které při stisknutí zesílí hlasitost. Sluchátko není s telefonem propojeno čtyř-vodičovým vedením, ale jsou použity pouze dva vodiče. Telefon má modernější rotační číselnici, která byla dle mého názoru poruchová. Ale číselnici se věnuji v odkazu „telefonní příslušenství“. Telefon se vyráběl se v několika barvách a verzi na stěnu.


Telefonní přístroj ETA853/10TX

Výroba Iskra Slovinsko, rok 1994. V 90 letech je dovážel SPT Telecom. Vyráběl se v několika barvách. Ač byl telefon lehký, byl poruchový. Třeba při vyvěšení sluchátka díky mechanice nedocházelo k sepnutí spínače a do vidličky přístroje se muselo klepnout, aby se spínač sepnul. snažil jsem se to namazat, nic nepomohlo. Tato porucha je zřejmě zapříčiněna slabou pružinou. Ač mám telefonní přístroj nový, tento problém se vyskytuje celkem často. Tlačítka na číselnici nejsou rovněž moc přesvědčivé.


Telefonní přístroj T65S

Výroba Tesla Liptovský Hrádok, výroba přístroje probíhala v roce 1965 – 1979. Telefon co mám je rok výroby 11/1977, mám ho v originál krabici a nikdy nebyl použit. Zda-li originál obsahoval v balení návod, mi není známo. Telefonní přístroj byl vyráběn v několika barevných modifikacích a byla u něj poprvé použita kroucená telefonní šňůra propojující sluchátko a vlastní telefonní přístroj.


Telefonní přístroj T65 H

Výroba Tesla Liptovský Hrádok, 1965 – 1971

K tomuto telefonu bych řekl, že nebyl moc povedený. Byl sice populární kvůli svému designu, určitě byl v té době zajímavý a tvořil třeba hezký bytový doplněk. Ale měl špatný sklon rotační číselnice. Takže člověk se musel nahnout, aby viděl na čísla, která vytáčí. Pokud telefon neměl někde nahoře na poličce. Při vytáčení telefonního čísla měl telefon tendenci se převrhnout a uhýbat. Při vytáčení telefonního čísla musel být většinou druhou rukou přidržován což ztěžovalo manipulaci při zvednutém sluchátku. Další věc byla také výměna telefonních vložek. Muselo se rozšroubovat celé telefonní sluchátko. Na rozdíl od jiných telefonů, kdy stačilo pouze povolit kryt jednotlivé telefonní vložky.


Telefonní přístroj T65S

Výroba Tesla Liptovský Hrádok, 1965 – 1979


Telefonní přístroj BS 10

Pravděpodobně telefonní přístroj BS 10, Výroba Tesla Stropkov, 1973-1984.

Alespoň tedy předpokládám podle obrázku na krabici. Štítek na krabici již není čitelný. Nikdy nepoužitý telefon, ještě originál neporušené balení. Zde alespoň můžete vidět, jak se telefony dodávaly. I když bych se rád podíval dovnitř, ale je mi líto krabici rozbalovat. Snad někdy.


Telefonní přístroj BS 10

Výroba Tesla Stropkov, 1973 – 1984


Telefonní přístroj AS 10

Výroba Tesla Liptovský Hrádok, od roku 1973

Tento je ve verzi se zemnícím tlačítkem, je i verze bez zemnícího tlačítka. Verzi bez zemnícího tlačítka mám také.


Telefonní přístroj AN 10

Výroba Tesla Liptovský Hrádok, od roku 1973

Telefon je ve verzi na zavěšení na stěnu se zemnícím tlačítkem. Držák na zavěšení bohužel nemám, tak není ani na fotografiích. Telefon se dá používat i položený na stole, ale v tom případě je potřeba přetočit číselnici, aby nebyla při tomto používání obráceně.


Telefon 4FP 130 34, ze sekretářské soupravy Tesla SZ 82

Mám pouze telefon, zbytek ne. Je k němu ale připojena klasická účastnická telefonní šňůra, takže jako běžný telefon funguje. Akorát na něm nic nesvítí a manipulační tlačítkový blok je samozřejmě bez funkce. Telefony se připojovaly k ovládací skříni stavebnicového sekretářského zařízení. Prý to byl ale celkem poruchový systém. Propojeno vše mezi sebou bylo několika-žilovým kabelem. Abych nemusel přepisovat vlastnosti zařízení, máte popis zařízení uveden na posledních fotkách. Zdroj informací – kniha Účastnická telefonní zařízení, ing. Jaroslav Prokop.