Nálezy munice

1.5.2016

     Po 23 letech služby jsem na vlastní žádost opustil řady Policie ČR. Čili se již k nálezům a likvidaci munice nedostanu. Čili tato stránka se již nebude dále aktualizovat.

   


Sem-tam se v souvislosti se svým zaměstnáním dostanu k nálezům munice. Sice ne ke všem o kterých vím, ale pokud u toho budu a bude možné to publikovat, určitě zde fotky uvidíte. Odkazy na ně jsou na konci článku.
Všeobecně řečeno, starou munici lze najít kdekoliv. Třeba při provádění různých zemních prací, ale i třeba při orání na poli. O tom asi není zapotřebí hovořit. V současné době ve větším případě lidmi, kteří hledají detektory různé staré kovové předměty jako staré mince, knoflíky a já nevím co vše ještě. Sem tam se ale detektor kovů nerozpípá nad knoflíkem, odznakem. Ale nad železným předmětem, který třeba hned, nebo až po očištění připomíná starou munici. Tyhle předměty jsou v různém stavu, který je závislý na tom, v jakém prostředí munice ležela. Jsou známy i případy, že se našla v bývalé bažině a díky tomu byla perfektně zakonzervována, byla na ní po těch letech od války barva a dokonce i některé nápisy. Už z tohto lze soudit, že takový nález může být velmi nebezpečný. Nehledě na to, že může být munice odjištěná, např. dělostřelecké granáty, dělostřelecké miny, atd. Nevíme také, zda-li se jedná o ojedinělý nález, kdy munice byla prostě lidově řečeno jen tak pohozena, nebo pochází z místa, kde se munice po válce ničila a to neodborným způsobem.  Čili potom po jeho nálezu stačí neopatrná manipulace a……….      Věřte tomu, že i když je munice na povrchu zcela zrezivělá – zapalovač, jehož mechanismus je uvnitř může být zcela funkční a ve většině případů je. Nebo v munici může být obsažen fosfor, který je tam z určitých důvodů. Při manipulaci se fosfor dostane na vzduch a potom se člověk nestačí divit. Nikdy nalezenou munici nepřenášejte, nemanipulujte s ní, ponechte ji na místě a zavolejte policii. Pyrotechnik si rozhodne, zda-li je schopna převozu, nebo je natolik nebezpečná, že se musí zničit na místě.
Nechci zde pranýřovat hledače kovů s detektorem, to v žádném případě. Je to velice zajímavý koníček a sám si dekektor doufám někdy pořídím. Jde mi ale o to, že se tito z hlediska nálezu munice dělí na dvě části. Ti, kteří naleznou munici a zavolají policii a ti, kteří nalezenou munici ponechají na místě. Třeba i tak, že ji opřou o strom, to ještě na její zapalovač a jdou pryč – i toto se stalo.

————————————————————
A teď nějaké fotografie:
Likvidace ručního granátu RG F1
—————

Nález ručních granátů a puškového granátu
Jak jsem se v úvodu zmiňoval o nezodpovědnosti při nálezu munice, zde uvádím jeden příklad z r. 2014. Někomu asi zapípal na kraji lesa u cesty detektor, dal se do kopání a narazil na rezavé ruční granáty. Ze dvou viditelných, které byly postupně z jamky vytahovány se nakonek vyklubalo několik kousků včetně puškového granátu.
Naštěstí toto hnízdečko nalezl myslivec a ne děti…….
—————-
Nález ručního granátu No.36M + vyobrazení jeho řezu a popis
————-
Nález munice u Boskovic r. 2012
Jedná se o větší nález munice z II. sv. války, v tomto místě se nacházel z té doby zákop, kdy byl asi potom zahrnut i s municí. Nalezli ho kluci s detektory, pyrotechnici si pěkně mákli, protože kopali tři dny. Samozřejmě ne na jeden zátah, přes noc se místo střežilo. Poslední fotografie – dělostřelecký granát v trávě byl nalezen samostatně na jiném místě  na Boskovicku.