Souprava Maják pro vyhledávání zasypaných osob v úkrytu

Souprava Maják

Souprava Maják je radiové zařízení pro vyhledávání zavalených úkrytů a bylo určeno pro systém civilní obrany. Za předpokladu napadení našeho území bude docházet k značnému rozrušení městské zástavby. Pak bude obtížné a prakticky nemožné rychle se orientovat v mnohotvárných troskách zástavby pomocí vyznačených objektů, na základě kterých by se mohla určovat místa nouzových výlezů, popřípadě vchodů zasypaných úkrytů s žijícím obyvatelstvem.

     Tolik citace z návodu k obsluze.

     Souprava se skládá z vysílače Maják, která by byla  uvedena do provozu v úkrytech a z přijímače Maják, kterou byly vybaveny jednotky civilní obrany (CO). Celé zařízení fungovalo tak, že po propojení vysílače a zdroje a jeho ručním poháněním vysílač vysílal na frekvenci cca. 96.013 Hz přerušovaný radiový signál, zhruba po pěti vteřinách na dobu jedné vteřiny, který byl pak jednotkami CO  přijímán přijímačem opatřeným uvnitř feritovou směrovou anténou a podle toho se dal najít zavalený úkryt. Frekvence vysílače je zvolena tak, aby snadno prostupovala troskami. Anténa vysílače je součástí a je umístěna pod horním víkem přístroje.

     V přepravní bedně vysílače se kromě záložních součástek, upevňovacích šroubů nacházel ručně poháněný zdroj, propojovací kabel, vysílač a nožičky, které se zašroubovaly do spodní části vysílače. Ručně poháněný zdroj nebylo nic jiného než dvoufázový synchronní alternátorek usměrněný diodami a stabilizovaný Zennerovou diodou s klikou, které bylo opatřeno kontrolní žárovkou, sloužící rovněž pro osvětlení. Rychlost otáčení se musela volit tak, aby se ručička voltmetru na přístroji pohybovala v červeném poli, jinak vysílač nebyl řádně napájen správným napětím.  V návodu je napsáno, že zasypané osoby musí zachovat klid a vytrvale otáčet klikou zdroje a že prvních pět minut se zdá nejobtížnějších, pak si ruka zvykne a vydrží otáčet až dvě hodiny bez znatelné únavy.

     V přepravní krabici přijímače se nachází vlastní směrový přijímač se sluchátky s ručičkovým indikátorem síly signálu spojený s voltmetrem pro kontrolu stavu baterie, uvnitř přijímače je směrová anténa. Dále se v soupravě nachází síťová nabíječka akumulátorku s propojovacím kabelem, který je NiCd, dále jeho pouzdro s kabelem. Pokud by nebylo možno nabít akumulátorek, v soupravě je skříňka na tři ploché baterie. V obou soupravách mám návody k obsluze a záruční listy.

     Soupravu vysílače a přijímače mám plně funkční, dokonce po nabití funguje i akumulátorek v soupravě přijímače. Nezkoušel jsem ještě přístroj v praxi, třeba někde v lese, nenašel se zatím dobrovolník, který by vytrvale točil klikou zdroje 🙂

     Pozn. U popisu fotografií mám mylně uvedeno slovo dynamo, ve skutečnosti se jedná o usměrněný střídavý alternátor.