Vodní díla

Labská přehrada
Vodní nádrž na horním toku řeky Labe nacházející se při jižním okraji Špindlerova Mlýna.
———————
Březovský vodovod, dva přivaděče vody do Brna.
——————–
Vodní dílo Boskovice
Hlavní účel přehrady je zajištění odběru pro zásobování Blanenska pitnou vodou. V současné době (2013) je zatím odběr pozastaven. Stavba byla prováděna od října roku 1985 do června 1990, rozkládá se asi na 58 km2. Hráz je sypaná kamenitá se středním hlinitým těsněním chráněným dvoustupňovým filtrem s přechodovou vrstvou. Hráz je vysoká 42,5m nade dne údolí, délka činí 305m a v koruně má 11m šířku. U hráze stojí 44m vysoká odběrná věž, ze které jsou ovládány odtoky z nádrže a odběr vody, která se může odebírat ve dvou výškových úrovních a to podle okamžité jakosti vody. Odtud voda odtéká do úpravny vody o průměru 500 mm, která je vzdálená od přehrady asi 2 km.Spodní výpusť tvoří dvě potrubí o průměru 800 mm opatřené kulovými uzávěry. Poblíž těchto je umístěn alternátor s výkonem 43 kW pro výrobu el. energie, je osazen turbínou typu T-Meta 35 s max. hltností 120 litrů/vteřinu. Vzhledem k tomu, že se jedná o ochranné pásmo, je zakázán k přehradě vstup, vyjma koruny přehradní hráze, kde je pěší vstup povolen od dubna do září od 08.00 do 20.00 hodin. Ostatní info ZDE

Uvnitř hráze přehrady Boskovice

Přehrada Boskovice – Fotografie z přehrady Boskovice, okr. Blansko
——————-
Práce na přehradě Plumlov stav 7.4.2013, snížená kvalita-foceno z mobilu

Vypuštěná přehrada Plumlov. Stav ke dni 9.10.2010

Velká voda na přehradě Plumlov, někdy kolem roku 1965
——————
Přehrada Luhačovice s venkovním koupalištěm, které se nahází hned vedle

Vypuštěná přehrada Luhačovice, duben 2012
——————-
Orlík – Vodní dílo Orlík-hráz

Uvnitř hráze Orlík – Fotografie z vnitřku hráze vodního díla Orlík.