Faxový přístroj

I když se v dnešní době používají e-mailové schránky a různé sociální sítě, či jiné programy a aplikace k posílání textu, fax se nadále používá, ale v menší míře. Pokud popíšu zjednodušeně funkci faxu. Faxový přístroj scanuje předlohu, rozloží ji na body a v binární podobě zašle prostřednictvím telefonní linky na další faxový přístroj, kde se to dá vše zase dohromady. Ve faxu se může používat termální papír, nebo laserový tisk, nebo inkoustová kazeta. Druhů je více. Výhodnější je posílat fax, přes nějaký faxovací počítačový program, který samozřejmě nemá spotřebu papíru, či jiných náplní. Také posílání obrázků faxem není ideální. Je černobílý a nemá samozřejmě kvalitu, jako odeslaný například e-mailem. Mnohdy je z toho pouze mazanice. Samozřejmě počítač musí být opatřen telefonním modemem, či ISDN terminálem. Názorně si můžeme předvést odeslání faxu z počítače na faxovací přístroj – viz níže. Počítač, který je opatřený telefonním modemem a faxový přístroj mám připojen na pobočku telefonní ústředny, tak mohu odeslat v rámci domova fax z místnosti do místnosti. Ne že bych to využíval, toto zařízení mám pouze jen tak, že to funguje. Okno faxovacího programu je co se týká obsluhy podobné e-mailové schránce, či e-mailovému klientu. Pro sejmutí dokumentu mohu použít scaner, nebo rovnou odfaxovat textový soubor, či obrázek. Potom se zadá příjemce, čili telefonní číslo příjmového faxu.

Faxový přístroj, který mám doma, je Panasonic KX-F90, jehož výstup pracuje na principu termálního papíru ve formě ruličky. Rovněž v tomto přístroji je telefonní záznamník, který lze využít i pro nahrávání hovoru. Funkce přístroje se programují pomocí tlačítek na přístroji podle manuálu. Lze na něm nastavit více funkcí, např. kolikrát má zvonit, než bude přijatý fax, či telefonní hovor do záznamníku, může se nastavit buď automatické rozeznání příchozího faxu a hovoru, nebo pouze jen pro příjem hovoru, nebo pouze jen pro fax. Možností má tento přístroj více.

Pohled na faxový přístroj Panasonic KX-F90, pohled na kazetu záznamníku a pohled na roli termopapíru, při odkrytém krytu.

Ten přístroj co vidíte pod faxem je rozhlasové zařízení pro 100 V rozvod, to k faxu samozřejmě nepatří.

Faxový program v počítači, který používám, je součástí Windows 7.

Jak jsem se zmínil, ovládání faxovacího programu v počítači je jednoduché a připomíná e-mailového klienta. Rovněž je v programu adresář, kam lze přiřadit telefonní číslo k nějakému jménu, rovněž lze napsat v okně text a vložit textovou přílohu, či obrázek. Jak jsem uváděl, počítač musí mít samozřejmě modem, který se připojí k telefonní lince.

Obrázek faxovacího programu:

Vlastní faxování.

Zde můžete shlédnout video postupu při faxování a rovněž uslyšíte v krátkosti tón, kterým faxy po telefonní lince mezi sebou komunikují.

Video odeslání faxu z počítače.

Video příjmu faxu na faxovém přístroji.

Dokument, který jsem zaslal faxem.

Jsou to dvě stránky. První stránka je napsaný text přímo ve faxovacím programu a druhá stránka je text přílohy. V záhlaví faxu mohou být uvedeny informace z kterého čísla byl fax poslán, případně název společnosti, jméno, apod. Záleží, jak si tyto údaje nastaví odesílatel na svém faxovém přístroji, nebo počítačovém programu – posílá-li fax počítačem. Konkrétně zde je uveden odesílatel “fax” a příjemce “104”. To je telefonní číslo pobočky telefonní ústředny, na kterou je faxový přístroj připojen. Dále je vidět počet stran, který “faxový soubor” obsahuje. Lze ve faxovém přístroji zapnout i potvrzení o doručení faxu. Pokud přenos proběhne v pořádku, fax vytiskne papír s uvedeným příjemcem a odesílatelem a zpravidla zkratkou “OK”. To ale zbytečně “žere papír”. Tento protokol se dá kdykoliv vyvolat. Pokud napíšete do faxu třeba pouze jedno slovo, vždy z přístroje, který fax přijímá “vyleze” celá stránka formátu A4.