Telefonní ústředny

Doma mám tři pobočkové telefonní ústředny. Jedná se o pobočkovou reléovou telefonní ústřednu USR 1/4, dále pobočkovou telefonní ústřednu Panasonic, model KX-TD816CE a pobočkovou telefonní ústřednu Ateus 420.


Automatická pobočková reléová telefonní ústředna USR 1/4

Jedná se o automatickou pobočkovou reléovou telefonní ústřednu USR 1/4, typ 3FP47003, pro připojení jedné státní telefonní linky a čtyř poboček. Vyrobena Tesla Liptovský Hrádok a rok výroby pravděpodobně 10/1976 – uvedeno na štítku. Skládá se z masivní kovové konstrukce opatřené plechovým krytem, který je zajištěn ve spodní části pomocí dvou šroubů. Uvnitř je v horní části zdroj napětí 24 V – transformátor s usměrňovačem a kondenzátory. V tomto prostoru se připojuje síťové napájecí napětí. Pod částí se zdrojem je vyklápěcí rám s relátky, zajištěn šroubem. Po otevření rámu, který je na pantu, je možno se dostat ke svorkovnici, kde se připojuje státní linka s pobočkami. Na té samé svorkovnici jsou určovací svorky pro volbu noční linky. Pomocí pájecích špiček, které se nachází vlevo nahoře, na zavřeném rámu s relátky, lze telefonní ústřednu navolit a provozovat buď v automatickém provozu, místní baterie a ústřední baterie. Ústředna nemá funkci tónu po zvednutí sluchátka. Čili nemá volný, obsazovací, či vyzváněcí tón, tak jak ho slyšíte v běžném telefonu. Pouze při vytočení telefonního čísla a následném vyzvánění je ve sluchátku volajícího slyšet slabý brum. Telefonní čísla poboček jsou pevně daná, čili jsou to čísla 1, 2, 3 a 4. Telefonní ústředna může mít i noční provoz, tento se zapíná manuálně vypínačem na boku skříně ústředny. Která pobočka má při příchozím hovoru ze státní linky při nočním provozu vyzvánět, se volí na svorkovnici ústředny. Pokud je noční provoz vypnut, při příchozím hovoru ze státní linky zvoní pobočka č. 1, s pobočkovým telefonní, číslem 1. Pro přístup z pobočky ústředny na státní linku se používá zemnící tlačítko na telefonu. V tomto případě, ale telefon s telefonní ústřednou musí být propojen třemi vodiči. Dva slouží ke komunikaci a třetí se připojuje na kostru – zem telefonní ústředny. Pro běžný provoz s telefonem bez zemnícího tlačítka stačí dva vodiče. Rovněž lze tímto tlačítkem na telefonu přepojit hovor. Ústředna má i možnost odposlechu na lince.

Video z chodu telefonní ústředny USR 1/4


Panasonic, model KX-TD816CE

Napájení 220-230 V, 100 W. Sice se nejedná v tomto případě o historickou věc, ale již je starší a stále používaná. V základním sestavení má vstup pro dvě státní linky a 8 poboček. Dá se však rozšířit o určité moduly, čili o ISDN, další pobočky, další vstupy státních linek a jiné. Já mám na ústředně moduly pro rozšíření počtu státních linek a pro rozšíření poboček. Konkrétně tedy mohu do ústředny zapojit celkem 6 státních linek a 16 telefonních poboček. Dále mám v telefonní ústředně modul pro dveřní telefon. Čili ze systémového telefonu (ale dá se navolit jakákoliv pobočka) mohu ovládat dveřní telefon + otvírání branky elektrickým zámkem, což mám zapojeno. Do telefonní ústředny mám zapojeno 8 základních poboček. Z toho dva systémové telefony. I když mám na ústředně rozšiřovací modul, 16 telefonů nemám kam dát. Těch 8 pro rodinný domek bohatě stačí.

Telefonní ústředna se programuje jednak přes systémový telefon, nebo pomocí softwaru. To druhé je samozřejmě pohodlnější a přehlednější pro programování. Při programování lze využít širokou škálu možností, jednotlivé pobočky lze konfigurovat podle přání. Telefonní ústředna se může využít i pro konferenční hovory a lze ji připojit i k zařízení se 100 V rozvodem rozhlasu. Třeba v nějaké fabrice, či firmě, kde je rozhlas rozveden. I když takové rozhlasové zařízení vlastním a mám rozveden tento rozvod, nemám ústřednu s rozhlasovým zařízením propojenou. Takže nemohu názorně předvést.

Na fotografiích je celkový pohled na ústřednu, její vnitřní část určenou pro připojení linek. Krabička uprostřed (po otevření ústředny) je zařízení k domovnímu telefonu a ovládání elektrického dveřního zámku. Mohou být připojeny dva domovní telefony a dva zámky. Dále pak vidíte označení rozšiřovacích modulů na ústředně a konektor jednoho z modulů.

Dá se říct, že jako příslušenství k této telefonní ústředně je:

Systémový telefon Panasonic KX-T7433

Jak bylo psáno, z tohoto telefonu lze telefonní ústřednu také programovat, ovládat dveřní telefon a elektrický zámek u branky domu, lehce přepojovat telefonní hovory. Dále má telefon možnost hlasitého hovoru s možností zesílení hlasitosti, programovatelná tlačítka a jiné a jiné možnosti. Je opatřen zásuvkou k připojení dalšího telefonního přístroje. K telefonní ústředně je připojen čtyř žilovým kabelem, pro běžné telefony stačí kabel dvoužilový.


Telefonní ústředna Ateus 420

Popis připravuji