Telefonní ústředny

Pobočková telefonní ústředna Focus e103

měla by to být čtyř pobočková telefonní ústředna. Tuto telefonní ústřednu jsem zatím nerozchodil, nevím jak. Zřejmě se programuje z nějaké pobočky systémovým telefonem, nebo běžným telefonem, nebo je k němu zapotřebí obsluhovačka. Návod k použití nemám. Pokud je Vám známo něco o tomto zařízení, dejte mi prosím vědět.


Elektronická pobočková ústředna Tesla UE 10

Jaksi nestíhám, tak alespoň povrchní popis a fotky. Budu informace doplňovat, zejména popis a fota jednotlivých desek a dávat video z provozu. Viděl bych to někdo do listopadu 2020.

Pobočková ústředna Tesla UE 10 je elektronicky digitální systém řízený mikroprocesorem. Výrobcem byla Tesla Liptovsý Hrádok v roce 1990.

Sestává se ze síťového zdroje napětí – na který je možno připojit akumulátor. Zdroj pak zajišťuje jeho automatické dobíjení. Dále se skládá z obsluhovací stanice, vlastní ústředny a rozváděče. Vše je v plechových krabicích, propojeno kabely. Vlastní telefonní ústředna a rozvaděč je opatřen snímatelným držákem na stěnu, který se na ni přišroubuje a skříň telefonní ústředny a rozvaděče se na držáky zavěsí. Ve skříni telefonní ústředny je pak měnič napětí, připojovací konektory, konektor pro připojení tiskárny, či zobrazovacího zařízení a jednotlivé desky plošných spojů. Šasi desek se dá ze skříně vysunout, pro lepší manipulaci s připojovacími konektory a lepší manipulaci s vlastními deskami.

Telefonní ústřednu jsem sehnal v měsíci srpnu 2020, v jednom bývalém JZD v Lánově v Krkonoších. Nyní se v části budovy vyrábějí hezké ozdoby na vánoční stromek. Naštěstí majitelé ústřednu nevyhodili. V budově byla ústředna v roce cca. 1990 nainstalována, ale nebyla moc dlouho v provozu. Zhruba asi půl roku. Avšak se mi ji doma nepodařilo napoprvé rozjet, na deskách byly vady, které naštěstí odstranil můj kamarád, za což mu děkuji. Nyní je ústředna plně v provozu, je propojena s Panasonicem a státní linkou.

Snad díky pečlivosti tehdejších mechaniků a zaměstnanců bývalého JZD a nynějších majitelů objektu, se k ústředně dochovaly i tři kompletní šanony manuálu, osvědčení o kompletnosti výrobku a našel se i původní telefonní seznam tehdejšího JZD.

Obsluhovací stanice

Síťový zdroj

Skříň telefonní ústředny

Skříň rozvaděče telefonních linek

Zapojený rozvaděč telefonních linek při sundaném krytu

Pouzdro bleskojistek v rozvaděči

Odklopený kryt z ústředny

Měnič napětí v ústředně

Připojení kabelů telefonních linek a kabelu obsluhovačky

Řídící deska

Jednotlivé desky v ústředně

Osvědčení o jakosti od zdroje, telefonní ústředny a rozbvaděče. Bez tohoto nemůže být uplatněna záruka

Dokumentace k telefonní ústředně

Protokol o revizi napájecího zdroje

Telefonní seznam tehdejšího JZD


Automatická pobočková reléová telefonní ústředna USR 1/4

Jedná se o automatickou pobočkovou reléovou telefonní ústřednu USR 1/4, typ 3FP47003, pro připojení jedné státní telefonní linky a čtyř poboček. Vyrobena Tesla Liptovský Hrádok a rok výroby pravděpodobně 10/1976 – uvedeno na štítku. Skládá se z masivní kovové konstrukce opatřené plechovým krytem, který je zajištěn ve spodní části pomocí dvou šroubů. Uvnitř je v horní části zdroj napětí 24 V – transformátor s usměrňovačem a kondenzátory. V tomto prostoru se připojuje síťové napájecí napětí. Pod částí se zdrojem je vyklápěcí rám s relátky, zajištěn šroubem. Po otevření rámu, který je na pantu, je možno se dostat ke svorkovnici, kde se připojuje státní linka s pobočkami. Na té samé svorkovnici jsou určovací svorky pro volbu noční linky. Pomocí pájecích špiček, které se nachází vlevo nahoře, na zavřeném rámu s relátky, lze telefonní ústřednu navolit a provozovat buď v automatickém provozu, místní baterie a ústřední baterie. Ústředna nemá funkci tónu po zvednutí sluchátka. Čili nemá volný, obsazovací, či vyzváněcí tón, tak jak ho slyšíte v běžném telefonu. Pouze při vytočení telefonního čísla a následném vyzvánění je ve sluchátku volajícího slyšet slabý brum. Telefonní čísla poboček jsou pevně daná, čili jsou to čísla 1, 2, 3 a 4. Telefonní ústředna může mít i noční provoz, tento se zapíná manuálně vypínačem na boku skříně ústředny. Která pobočka má při příchozím hovoru ze státní linky při nočním provozu vyzvánět, se volí na svorkovnici ústředny. Pokud je noční provoz vypnut, při příchozím hovoru ze státní linky zvoní pobočka č. 1, s pobočkovým telefonní, číslem 1. Pro přístup z pobočky ústředny na státní linku se používá zemnící tlačítko na telefonu. V tomto případě, ale telefon s telefonní ústřednou musí být propojen třemi vodiči. Dva slouží ke komunikaci a třetí se připojuje na kostru – zem telefonní ústředny. Pro běžný provoz s telefonem bez zemnícího tlačítka stačí dva vodiče. Rovněž lze tímto tlačítkem na telefonu přepojit hovor. Ústředna má i možnost odposlechu na lince.

Video z chodu telefonní ústředny USR 1/4


Panasonic, model KX-TD816CE

Napájení 220-230 V, 100 W. Sice se nejedná v tomto případě o historickou věc, ale již je starší a stále používaná. V základním sestavení má vstup pro dvě státní linky a 8 poboček. Dá se však rozšířit o určité moduly, čili o ISDN, další pobočky, další vstupy státních linek a jiné. Já mám na ústředně moduly pro rozšíření počtu státních linek a pro rozšíření poboček. Konkrétně tedy mohu do ústředny zapojit celkem 6 státních linek a 16 telefonních poboček. Dále mám v telefonní ústředně modul pro dveřní telefon. Čili ze systémového telefonu (ale dá se navolit jakákoliv pobočka) mohu ovládat dveřní telefon + otvírání branky elektrickým zámkem, což mám zapojeno. Do telefonní ústředny mám zapojeno 8 základních poboček. Z toho dva systémové telefony. I když mám na ústředně rozšiřovací modul, 16 telefonů nemám kam dát. Těch 8 pro rodinný domek bohatě stačí.

Telefonní ústředna se programuje jednak přes systémový telefon, nebo pomocí softwaru. To druhé je samozřejmě pohodlnější a přehlednější pro programování. Při programování lze využít širokou škálu možností, jednotlivé pobočky lze konfigurovat podle přání. Telefonní ústředna se může využít i pro konferenční hovory a lze ji připojit i k zařízení se 100 V rozvodem rozhlasu. Třeba v nějaké fabrice, či firmě, kde je rozhlas rozveden. I když takové rozhlasové zařízení vlastním a mám rozveden tento rozvod, nemám ústřednu s rozhlasovým zařízením propojenou. Takže nemohu názorně předvést.

Na fotografiích je celkový pohled na ústřednu, její vnitřní část určenou pro připojení linek. Krabička uprostřed (po otevření ústředny) je zařízení k domovnímu telefonu a ovládání elektrického dveřního zámku. Mohou být připojeny dva domovní telefony a dva zámky. Dále pak vidíte označení rozšiřovacích modulů na ústředně a konektor jednoho z modulů.

Dá se říct, že jako příslušenství k této telefonní ústředně je:

Systémový telefon Panasonic KX-T7433

Jak bylo psáno, z tohoto telefonu lze telefonní ústřednu také programovat, ovládat dveřní telefon a elektrický zámek u branky domu, lehce přepojovat telefonní hovory. Dále má telefon možnost hlasitého hovoru s možností zesílení hlasitosti, programovatelná tlačítka a jiné a jiné možnosti. Je opatřen zásuvkou k připojení dalšího telefonního přístroje. K telefonní ústředně je připojen čtyř žilovým kabelem, pro běžné telefony stačí kabel dvoužilový.


Telefonní ústředna Ateus 420

Popis připravuji. Bohužel mě u této ústředny nejde nastavit čas a to ani přes telefon, či software. Či-li je nefunkční budík, přepínání den a noc. Zřejmě je tam poškozen časový obvod.