Telefonní automaty

Veřejné telefonní automaty z ulice

Mincovní veřejný telefonní automat Telkor, dříve umístěn v určité budově v Praze, ulice Na Slupi.

I když veřejných telefonních automatů v současné době rapidně ubývá……… dále musím tuto větu upravit, protože původně zněla jinak. Veřejné telefonní automaty již nejsou v provozu. Telefonní budky byly sešrotovány, nebo předělány na jakési knihobudky. Bohužel se mi nepodařilo žádnou sehnat. Takže telefonní automat musí viset doma na stěně. Tyto telefonní automaty potřebovaly ke svému provozu dohledové centrum, ze kterého byly diagnostikovány a nastavovány. Na dohledové centrum chodily zprávy o poruše telefonního automatu, ale i o každém jeho otevření, jak přístrojové části, nebo prostoru kde se nachází kasička na mince, atd. Bez dohledového centra, které provozovala telefonní společnost, jsou tyto (a příbuzné druhy) telefonních automatů k neupotřebení. Nezavoláte si z nich.

Existuje ale v ČR pár kusů telefonních automatů, které jsou plnohodnotně v provozu. Tento se řadí mezi ně. Je napojen na simulované dohledové centrum, takže je plně funkční. Neptejte se mě jak a proč, prostě to funguje. Doma toto simulované dohledové centrum nemám, to běží na jiné telefonní ústředně. Takže funkční telefonní automaty v ČR nevymizely 🙂

Nebyly nalezeny žádné obrázky


Veřejný telefonní automat TÚS Praha, Typ MPM (2008) – kde byl původně umístěn je nezjištěno

Výroba TÚS Praha, zhruba rok 1980.

U tohoto telefonního přístroje bych se rád zastavil a více ho popsal a zařadil ho na první místo na stránce telefonních přístrojů. Konkrétně můj přístroj byl vyroben v roce 1981. Sehnat ho, se rovná skoro zázraku. Mě se ho po několika letech hledání podařilo sehnat díky majiteli Restaurace Morava, Benešov u Boskovic.

Snad nostalgie, obdiv k mechanice, nevím. Hrozně se mi líbil. Náhoda a využil jsem přísloví – líná huba, holé neštěstí. Zeptal jsem se a vyšlo to. Přístroj ač kompletní kromě zámků, byl v horším stavu. Bylo ho zapotřebí vyčistit, protože byl uvnitř polit od kafe, zkrátit o trochu pancéřování kabelu a kabel vedoucímu ke sluchátku. Pancéřování bylo poškozené. A samozřejmě vyměnit telefonní vložky ve sluchátku a seřídit návěstí “vhoďte minci”. Vyměnit mechaniku rotačního číselníku. A také je potřebná mince 1,- Kčs – kterou jsem měl. Nyní je přístroj plně v chodu. Tedy kromě tarifikace. Mohl bych stroj doplnit obvodem a nebyl by problém ho zhotovit. Ale už by to byl zásah do přístroje a tak jsem tuto možnost zavrhl. Akorát při vhození mince tato nepropadne po skončení hovoru do kasičky, ale do vratné misky.

Popis přístroje

Jak jsem psal, přístroj je na minci 1,- Kčs. Jiné mince neakceptuje. V přístroji je mechanické zařízení skládající se z váhy mincí a jak bych to neodborně řekl – vyřazovače jiných mincí a předmětů, než je 1,- Kčs. Po zvednutí sluchátka se sepne přes mechanický rotační zpožďovač kontakt a je přítomen ve sluchátku oznamovací tón. Ale nelze prostřednictvím číselnice vytáčet telefonní číslo. Teprve po vhození mince, která spadne na váhu a tato sepne kontakt, lze vytočit telefonní číslo. Při vhození jiné mince, nebo falešné mince, tato propadne rovnou cestou do kasičky. Čili pokud by chtěl někdo vyrobit falešnou minci, musela mít nejen stejnou velikost a sílu, ale i přesně stejnou váhu. Mincovní váha v přístroji je jednoduše přesně seřiditelná. Pouhou větší matkou na delší hřídelce se závitem. Tento typ přístroje umožňoval i meziměstské volání. Ne všude ale byly osazeny. Byly také přístroje pouze pro místní volání. Po uplynutí impulsu, propadla prostřednictvím tarifikace mince do kasičky, převrátilo se vahadlo s nápisem “vhoďte minci” a tento nápis se objevil v průhledném okénku. Pokud po určité době vhozena nebyla, spojení se přerušilo. Telefonní automat vhozené přebytečné mince po skončení hovoru nevracel, spadly do kasičky. Telefonní automat neměl svůj zvonek. Ale bylo možno připojit zvonek externí. Svorky pro připojení jsou zkratované, pokud se přemostění odstraní, lze zvonek připojit. Můžete vidět třeba ve starších filmech – někdy v záběrech z restaurací to bývá. Externí zvonek rovněž mám, popisuji ho v odkazu „telefonní příslušenství a mám ho k telefonnímu automatu připojen.

Tarifikace – inkaso telefonního automatu

Tento typ přístroje má vyřešenou tarifikaci pomocí inkasního elektromagnetu, který je uvnitř přístroje a reverzací telefonního vedení, ke kterému docházelo v telefonní ústředně. Pokud to uvedu zjednodušeně: Po sestavení spojení je v telefonním vedení stejnosměrné napětí. Uvnitř přístroje je elektromagnet zapojen na telefonní vedení do série přes usměrňovací diodu. Funkce diody je, že v elektrickém obvodu propouští elektrické napětí pouze jedním směrem. Čili po sestavení spojení dioda napětí nepropustí a do elektromagnetu nemůže toto napětí jít. V době impulzu došlo v telefonní ústředně k mžikové reverzaci. Čili na vodičích máme plus a mínus pól. V době impulsu tedy došlo k prohození těchto pólů, dioda propustila napětí do elektromagnetu, elektromagnet přitáhl k sobě plíšek mechaniky a mince propadla do kasičky. Vahadlo se překlopilo a v okénku se ukázal nápis “vhoďte minci”. Vcelku jednoduché, ale samozřejmě se dal tento systém oklamat. Vzhledem k tomu, že telefonní vedení bylo instalováno do telefonních budek většinou vzduchem, stačilo do vedení připojit další diodu. Tím pádem sice v telefonní ústředně došlo k reverzaci, ale přes tuto diodu již neprošlo napětí do elektromagnetu a nedošlo k inkasu mince. Takže obrazně člověk mohl vesele za korunu telefonovat třeba celý den mezi město. Tedy, než se na to přišlo  Toto byla jedna z možností k oklamání tohoto telefonního automatu.

Kasička telefonního automatu

Tento telefonní automat měl dva zámky. Jeden sloužil k otevření přístroje, ten se mi podařilo ne-originálem nahradit. Druhý zámek byl na dvířkách od kasičky. Ten bohužel nemám. Samotná kasička je zhotovena ze silnějšího plechu. Ve svém víku má však mechanické zařízení. Víko kasičky je opatřeno očky pro plombu. Z důvodu očka pro plombu a mechanismu ve víku kasičky předpokládám, že pracovník tehdejších Spojů, který peníze z telefonního automatu vybíral, se nedostal k mincím v kasičce vůbec do kontaktu. Vždy měnil pouze celou kasičku – pokladničku. Zkusím to popsat. Ve dvířkách prostoru pro kasičku je delší čep. Tento při zavření dvířek zasáhl z boku do víka kasičky, kde uvnitř odjistil mechanismus otevřeného otvoru kasičky určený pro propad mincí. Jakmile pracovník spojů odemkl dvířka držáku kasičky a otevřel je, čep umístěný na dvířkách z kasičky “vyjel” ven a tímto se v mechanismu víka kasičky, přes pružinu, zavřel otvor pro propad mincí a zaaretoval se. Čili mince z kasičky nešly vysypat, víko nebylo možno otevřít, protože bylo zaplombované. Otvor pro propad mincí nešel otevřít ani simulací vložení čepu. Otvor se dal odjistit pouze páčkou při otevření víka kasičky. Pracovník spojů vsunul novou, prázdnou kasičku s otevřeným otvorem pro propad mincí do držáku, zavřel a uzamkl dvířka. Krást korunky pro vlastní obohacení se, nebo na nanuk se prostě nebudou 

Ještě pro zajímavost. V pancéřování kabelu vedoucího z přístroje ke sluchátku, vedlo mimo kabel i ocelové lanko, které zamezovalo vandalem odtrhnutí sluchátka. A na mikrotelefonu byl kryt mikrofonní a sluchátkové vložky zajištěn speciálním šroubkem. Takže kdo by to chtěl vykuchat, musel celé sluchátko rozbít. Miska pro vracení mincí je velice odolná a na fotkách je patrné, že se tudy někdo chtěl do telefonního automatu dostat. Je napáčena, ale funkční. Mechanismus uzavírání telefonního automatu je rovněž masivní. Aby se dovnitř člověk dostal, musel by to celé rozbít jedině pětikilovou palicí.


Telefonní automaty různé

Telefonní automat Vector VT100

Telefonní automat určený do vnitřního prostředí, je z plastu. Takže tam, kde nehrozí poškození vandaly. Je možno použít na různé mince, tarifikace je buď 16kHz, stisknutím hovorového tlačítka, reverzní polaritou. Pokud se použije hovorové tlačítko, lze v menu telefonního automatu tarifikaci donastavit. Rovněž jde naprogramovat zákaz některých volených čísel, telefonní automat je velice variabilní. Zatím nemám pro něj místo, ale je plně funkční.

Nebyly nalezeny žádné obrázky